Wedstrijdinfo

Wedstrijdsecretariaat:

Het wedstrijdsecretariaat wordt door Jaap Jonker. Tijdens de wedstrijden krijgt hij ondersteuning van een groep vrijwilligers.

Regels afmelden wedstrijden:

Mensen die zich afmelden als deelnemer aan een wedstrijd dienen dit schriftelijk te doen bij het TC lid dat de betreffende wedstrijd regelt.

Indien deze afmelding onverhoopt binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd plaats vindt, dient de zwemmer zorg te dragen dat het betreffende TC lid persoonlijk hiervan op de hoogte is gesteld. Enkel een mail is dan niet meer voldoende. Afmeldingen die te laat of onvoldoende worden doorgegeven en waarbij de vereniging kosten in rekening worden gebracht komen te laste van de betreffende zwemmer.