Aanvraag Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan er hulp gevraagd worden via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op de website van deze organisatie, www.jeugdfondssportencultuur.nl/  is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

Procedure

 1. Als ouder/verzorger doe je een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur via een zogenaamde intermediair. Dat is iemand die betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin. Bijvoorbeeld juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam etc.
  De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
 2. De intermediair doet in overleg met jou een aanvraag.
 3. Doorgaans ontvang je via de intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

Belangrijk om te weten

 • Het kan zijn dat de contributie die betaald moet worden, hoger is dan het bedrag dat door  het Jeugdsportfonds wordt betaald. De maximale vergoeding is €225,- per kind per jaar.
  Kosten boven dit bedrag dienen door de ouder/verzorger betaald te worden.
 • Ook als uw aanvraag via het Jeugdfonds Sport en Cultuur NIET wordt goedgekeurd, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In de sommige gevallen is er een betalingsregeling mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester van de vereniging.
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor een periode van 12 maanden. Dit loopt niet altijd gelijk met het sportseizoen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een (vervolg)aanvraag.
 • Een aanvraag via het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt NIET automatisch verlengd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe aanvraag.
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Het liefst voordat een kind lid wordt.