Het Zwembad

Het zwembad Scharlakenhof is in 1975 in gebruik genomen. Op dat moment had Haren zowel een binnen- als een buitenzwembad! Het buitenzwembad werd echter al in 1990 gesloten en in 2000 vond de toenmalige gemeente Haren het binnenbad ook te duur worden. Er is toen gekozen voor een commerciële exploitant.

In 2011 is er asbest geconstateerd in het zwembad. Het zwembad is hierop gesloten. De gemeenteraad van Haren heeft echter op 19 juni 2012 gekozen voor het behoud van zwembad Scharlakenhof door in te stemmen met een initiatief van de ZcHaren.

Vanaf 2012 is door vele vrijwilligers gewerkt aan een moderne technische installatie (zowel duurzaam als efficiënt) en is het gebouw grotendeels door vrijwilligers opgeknapt. Het zwembad gaat nu door het leven als een van de meest energiezuinige baden van Noord-Nederland. Na een investering van 20.000 uren en € 1,5 euro is het zwembad eind september 2014 heropend.

Er zijn 3 baden nl. een 25 meter wedstrijdbad, een instructiebad en een recreatiebad.

Daarmee is dan ook een nieuw hoofdstuk begonnen. Het zwembad wordt nu geexploiteerd door de stichting zwembad Scharlakenhof. Een team van ruim 50 enthousiaste vrijwilligers houden in samenwerking met 4 betaalde krachten het bad in leven en garanderen tevens de veiligheid in het zwembad.

Zie ook http://www.zwembadscharlakenhof.nl/