Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor het lidmaatschap 2019 bedraagt:

 • Contributie incl. 30 min. per week zwemmen:         €  39,95 per kwartaal
 • Contributie incl. 60 min. per week zwemmen:         €  59,95 per kwartaal
 • Contributie incl. 90 min. per week zwemmen:         €  71,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 120 min. per week zwemmen:       €  81,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 150 min. per week zwemmen:       €  89,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 180 min. per week zwemmen:       €  95,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 210 min. per week zwemmen:       €  99,90 per kwartaal

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief de jaarlijkse afdracht aan de KNZB die in het eerste kwartaal en bij aanvang lidmaatschap in rekening wordt gebracht.

Voor 2019 gelden de volgende KNZB afdracht bedragen:

 • € 13,10 voor recreanten
 • € 14,90 voor wedstrijdzwemmers jonger dan 12 jaar
 • € 48,00 voor wedstrijdzwemmers ouder dan 12 jaar
 • De jaarlijkse verenigings- en regiocontributie bedragen samen € 6,10 per lid

Alle mutaties aangaande het lidmaatschap, aanmelding, afmelding, zwemtijden etc. moeten schriftelijk worden doorgegeven d.m.v. het wijzigingsformulier. Dit formulier is te downloaden via tab aanmelden/formulieren boven aan de website en te sturen aan de secretaris of via secretariaatzcharen@gmail.com 4 weken voor het begin van het volgende kwartaal.