Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor het lidmaatschap 2019 bedraagt:

 • Contributie incl. 30 min. per week zwemmen:         €  39,95 per kwartaal
 • Contributie incl. 60 min. per week zwemmen:         €  59,95 per kwartaal
 • Contributie incl. 90 min. per week zwemmen:         €  71,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 120 min. per week zwemmen:       €  81,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 150 min. per week zwemmen:       €  89,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 180 min. per week zwemmen:       €  95,90 per kwartaal
 • Contributie incl. 210 min. per week zwemmen:       €  99,90 per kwartaal

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclusief de jaarlijkse afdracht aan de KNZB die in het eerste kwartaal en bij aanvang lidmaatschap in rekening wordt gebracht.

Voor 2020 gelden de volgende KNZB tarieven:

 • € 13,40 voor recreanten
 • € 15,25 voor wedstrijdzwemmers jonger dan 12 jaar*
 • € 49,55 voor wedstrijdzwemmers ouder dan 12 jaar*
 • €   6,05 voor de verenigings- en regiocontributie per lid.
* Voor dit bedrag kun je meedoen aan officiele KNZB-wedstrijden als je  door je trainer hiervoor bent gekwalificeerd. Als recreanten een keer willen wedstrijdzwemmen dan is een dagstartvergunning ook een mogelijkheid. Deze kost € 7,05 per keer. Let op. De wedstrijdstartgelden per toernooi of wedstrijd komen hier nog bij. Deze bedragen liggen ongeveer tussen € 4,50 en € 7,00. per wedstrijd. Informeer hierover bij je trainer.
Alle mutaties aangaande het lidmaatschap, aanmelding, afmelding, zwemtijden etc. moeten schriftelijk worden doorgegeven d.m.v. het wijzigingsformulier. Dit formulier is te downloaden via tab aanmelden/formulieren boven aan de website en te sturen aan de secretaris of via secretariaatzcharen@gmail.com 4 weken voor het begin van het volgende kwartaal.