Lidmaatschap en Contributie

De contributie voor het lidmaatschap 2022 bedraagt:

 

  • Contributie incl. 30 min. per week zwemmen:         €  39,95 per kwartaal
  • Contributie incl. 60 min. per week zwemmen:         €  59,95 per kwartaal
  • Contributie incl. 90 min. per week zwemmen:         €  71,90 per kwartaal
  • Contributie incl. 120 min. per week zwemmen:       €  81,90 per kwartaal
  • Contributie incl. 150 min. per week zwemmen:       €  89,90 per kwartaal
  • Contributie incl. 180 min. per week zwemmen:       €  95,90 per kwartaal

Alle bovengenoemde tarieven zijn excl. de jaarlijkse afdracht aan de KNZB die in het eerste kwartaal en bij aanvang lidmaatschap in rekening wordt gebracht.

Voor 2022 gelden de volgende KNZB tarieven:

  • € 14,05 voor recreatieve zwemmers
  • € 15,90 voor wedstrijd zwemmers jonger dan 12 jaar*
  • € 51,40 voor wedstrijd zwemmers ouder dan 12 jaar*
  • €   5,95 voor de verenigings- en regiocontributie per lid.
* Voor dit bedrag kun je meedoen aan officiële KNZB-wedstrijden als je door je trainer hiervoor bent gekwalificeerd. Als recreanten een keer willen wedstrijdzwemmen dan is een dagstartvergunning ook een mogelijkheid. Deze kost € 7,45 per keer. Let op. De wedstrijdstartgelden per toernooi of per wedstrijd komen hier nog bij. Deze bedragen liggen ongeveer tussen € 5,00 en € 7,50. per wedstrijd. Informeer hierover bij je trainer.
Aanmelden lidmaatschap of wijziging lidmaatschap zoals opzeggen, veranderen zwemtijden etc. moeten schriftelijk worden doorgegeven d.m.v. het wijzigingsformulier. Dit formulier is te downloaden via tab aanmelden/formulieren boven aan de website. Je kunt ingevulde formulieren e-mailen aan secretariaatzcharen@gmail.com  of meegeven aan je trainer. Let op: Opzeggingen en wijzigingen moeten 4 weken voor het begin van een volgend kwartaal zijn ingediend.