Nieuws

Berichten over ZcHaren 06-04-2021:
  • Trainster Tineke Helder stopt met het geven van training op de maandag- en donderdagmorgen. Dit betekent dat deze trainingen, zodra de lockdown wordt opgeheven, niet worden gegeven. Tineke gaat verhuizen naar een ander deel van het land. Tot op heden is geen vervanger gevonden. De betrokken leden zijn door het bestuur ingelicht. Aan hen zullen vervangende trainingstijden worden voorgelegd.
  • Sinds 16 maart 2021 kunnen onze leden onder begeleiding op woensdagavonden van 18.45-19.45 uur trainen in het buitenbad in Vries. Deelname kan alleen na overleg met je trainer. De RIVM richtlijnen blijven van kracht. Er kan geen gebruik worden gemaakt van sanitaire voorzieningen. Omkleden gebeurt buiten. De watertemperatuur bedraagt ca. 25 graden.
  • De Stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021 zijn per e-mail  verzonden aan de leden.  Zij konden tot 23 maart jl. hun reactie, ook per e-mail indienen. De bestuursvoorstellen zijn overgenomen. De leden hebben inmiddels het verslag ontvangen.