Nieuws

BERICHTEN over ZcHaren 18 april 2022:

  • Op 7 april  2022 tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen. Zij treden per 1 juli 2022 in functie en volgen hiermee Hans Buis, Elly Diemer en Armand van Velden op. Tot 1 juli draaien de oud bestuursleden Hans Buis en Elly Diemer nog mee, om een goede overdracht te waarborgen. Onder het kopje bestuur van deze site lees je het volledig overzicht van de bestuursleden. 
  • Het wedstrijdsecretariaat krijgt een nieuwe wedstrijdsecretaris. Hiermee is de organisatie van uit- en thuiswedstrijden gewaarborgd. De wedstrijdsecretaris wordt ondersteund door een groep van vrijwilligers. Zij zorgen bij thuiswedstrijden voor de hand- en spandiensten. 
  • Er is helaas op dit moment nog geen (wedstrijd) trainer gevonden. Het bestuur en trainers blijven proberen dit voor elkaar te krijgen. Het voortbestaan van het wedstrijdzwemmen staat daarmee nog steeds onder druk.  Binnen ons eigen ledenbestand zijn er geen mensen die structureel hier iets voor voelen of kunnen. Ondanks het aanbieden van geschikte cursussen door de Zwemclub. Er zal dus extern moeten worden gezocht. De nodige netwerken zijn actief en er is een nieuwe vacature breed uitgezet. 
  • Op za 16 april jl. hebben weer uitwedstrijden plaats gevonden. Dit keer in Roden bij de organiserende zwemclub Aqualero. Het ging hierbij om de 25-50m wedstrijden deel 1.