Nieuws

BERICHTEN over ZcHaren 25 juni 2021:

  • Per 1 september 2021 hebben we beschikking over twee nieuwe trainers. Geheel onverwacht is het bestuur in contact gekomen met Agnes Koning en Simone Bron, na enkele tips van leden. Het bestuur is zeer content. De oriënterende gesprekken zijn geweest.  Zoals het nu lijkt zal Simone Bron het aqua joggen, en de trainingsclub van de maandagmorgen op zich nemen. De exacte dagen en tijden moeten nog nader worden ingevuld. Oproep aan de leden van de voormalige maandag- en donderdagmorgenclub die hebben opgezegd, om je weer aan te melden als lid van de zwemclub Haren zodat je weer mee kunt doen. Voor trainer Agnes Koning moet nog een invulling gemaakt worden.
  • Trainer Jacqueline Nannenberg is nog niet voldoende hersteld van haar ziekte. Zij kan de trainingen op de dinsdag- en donderdagavond nog niet fysiek geven. Gelukkig vervangen voorzitter Elly Diemer op de dinsdagavond en Ame Hulleman op de donderdagavond haar. Jacqueline is wel in staat thuis op de achtergrond mee te draaien. Via Whats App heeft zij regelmatig contact met haar zwemmers.
  • De vakantiestop is dit jaar vastgesteld van maandag 12 juli t/m zondag 22 augustus 2021. In deze periode wordt er geen training gegeven.
  • Het bestuur en trainers organiseren een opening seizoenparty met clubkampioenschappen voor leden van ZcHaren. Na afloop van de wedstrijden zal een bbq worden gehouden. De datum is zaterdag 4 september tussen 15.00 en 19.00 uur in het zwembad. Geef je op bij de trainer als je wilt meedoen aan de wedstrijden. De leden ontvangen een uitnodiging.